בית / קטלוג הקורסים / יסודות הביטוח - דמו

יסודות הביטוח

יסודות הביטוח - דמו


תיאור
סדרת שיעורים יסודות הביטוח הינה 5 השיעורים הראשונים הנדרשים לכל עובד מתחיל בענף הביטוח מאחר והוא עונה על השאלות שישאל את עצמו כל עובד.
5 השיעורים:
ברוכים הבאים לענף הביטוח - איך נולד הביטוח ומדוע הוא חיוני לכלכה המודרנית? מהו סיכון ואיזה סיכון ניתן לבטח?
מחזור החיים של הביטוח - למידת מושגי היסוד בביטוח דרך מחזור החיים - הצעה וקיבול - פוליסה ותביעה.
עולמות הביטוח - הכרות עם שלושת עולמות הביטוח - ביטוח כללי, ביטוח בריאות וחיסכון ארוך טווח.
עקרונות הביטוח - זיקת ביטוח, שיפוי/פיצוי, תחלוף, השתתפות, הסיבה הקרובה, הגילוי
עיקרי חוזה הביטוח - מקרה הביטוח, תגמולי הביטוח, רציפות החוזה וביטולו.

כל שיעור מחולק ל4-6 יחידות למידה קצרות.
סה"כ זמן למידה - כ-100 דקות.

המשיכו כדי לצפות בסרטון תמצית ללומדה ודוגמה של יחידה אחת מכל שיעור.

לקבלת הצעת מחיר לרכישה לכמות לומדים אנא צרו קשר עם PIL ב-service @pilmarketplace.com.

תוכן
  • תקציר סדרת השיעורים - יסודות הביטוח | 1:40
  • מפרט סדרת השיעורים בנושא יסודות הביטוח
  • ההיסטוריה של הביטוח והיקפו היום | 05:01
  • הפקה וגבייה | 03:06
  • היכרות עם עולמות הביטוח | 01:31
  • תביעה - התנהלות המבוטח | 02:45
כללי השלמה
  • יש להשלים את כל היחידות