בית / קטלוג הקורסים / מבוא לביטוח אחריות נושאי משרה- demo

נושאי משרה

מבוא לביטוח אחריות נושאי משרה- demo


תוכן
 • יחידה 1 - מבוא ופתיחה - 2:30 דק.
 • יחידה 2 - איך נולדה אחריות נושאי משרה והביטוח עבורה? - חלק א - 6:50 דק.
 • יחידה 2 - איך נולדה אחריות נושאי משרה והביטוח עבורה? - חלק ב - 9:50 דק.
 • יחידה 2 - בוחן
 • יחידה 3 - הגדרת נושאי משרה והחובות המוטלות עליהם - 10:50 דק.
 • יחידה 3 - תירגול - חובות נושאי המשרה
 • יחידה 4 - פטור שיפוי וביטוח - 21:20 דק.
 • יחידה 4- בוחן
 • יחידה 5 - מי תובע את נושאי המשרה? - 15:10 דקות
 • יחידה 5 - בוחן
 • יחידה 6 - סיכום - 3:15
 • עזר למידה - סעיפי החוק הנלמדים בשיעור
כללי השלמה
 • יש להשלים את כל היחידות